הדפסה
כרגע הארכיון מכיל 194 מקרים (עמוד 12 מתוך 20):

חשד למחדל חמור : העדר רופא בבסיס ענתות, סיכן חייה של חיילת !   (15/12/2004)
שרשרת אירועים הנראית חמורה על פניה והנובעת מהעדר שירות רפואי ראוי ובכלל זה העדר רופא בתורנות וחוסר זמינות של רכב פינוי בבסיס ענתות באיזור ירושלים, כמעט והסתיימה באסון. סיפורה של רב"ט ל', על שאירע לה בחודשים האחרונים הוא סיפור מהקשים שהובאו לידיעתנו.
 
לפני זמן קצר, אמרנו כאן באתר כי יש סימנים מעודדים על שיפור ההתייחסות והטיפול הרפואי הניתן לחיילים ע"י חר"פ. סיפור זה ממחיש את חובת חר"פ וחובתו של קרפ"ר העומד בראשו, לעקור משורש את האפשרות כי מקרים שכאלה יתרחשו בתחום אחריותם. הנה לפניכם סיפור המצביע לכאורה על מחדל כה חמור, אשר טרם טופל ולא הוסקו מסקנות, על אף כי הפרטים הועברו ליועץ המשפטי של חר"פ ולידיעת נציב תלונות החיילים .
מקבץ חדשות ומידע לחייל – כדאי לדעת !   (8/12/2004)
בעתיד הקרוב, במסגרת הרחבת פעילות האתר והוספת מדורים חדשים, אנו נביא מעת לעת לידיעתכם "מקבץ חדשותי" שענינו כמובן מתמקד בשירות בצה"ל. עד לסיום הקמתו של מדור זה, החלטנו לאסוף עבורכם החיילים מעט מידע חדשותי על שקרה, קורה ועתיד לקרות בצה"ל. המידע בחלקו הגיע אלינו לאתר ובחלקו פורסם בתקשורת.
 
יש לשים לב כי במסגרת מידע זה, אנו משתדלים להביא המידע בקצרה, במתכונת שעתידה להתפתח אצלנו בעתיד כאמור. יש באמתחתכם מידע אשר יש בו לעניין את כלל החיילים – מעבר למקרים שאתם מעבירים אלינו בפניות שבשגרה ? - נשמח אם תעבירו אלינו. כל מידע כזה שנחליט כי  בו לתרום לכלל החיילים וכל תגובה שלכם, תתפרסם, במגבלות החוק.
אז הנה לפניכם, מקבץ חדשותי קצר....
 
צה"ל אינו מיישם דוח מבקר המדינה – מתגבשת יוזמה לפנייה לערכאות !   (2/12/2004)
בצה"ל יש כוונה למגן רק 60% מהלוחמים. כך התברר שלשום, 30.11.04 בישיבה שהתקיימה למטרת תזכורת בנושא המיגון בועדה לביקורת המדינה בכנסת אליה זומנו מפקד זרוע היבשה (מז"י) ושר הביטחון. בדיון נכחו צוות "פורום החפ"שים" (ראה קישור) והם העלו את דבר התעלמות צה"ל מקיום המלצות מבקר המדינה . בועדה הקודמת שהתקיימה, (ראה מסגרת) מפקד מז"י לא הופיע. בדיון אתמול סירב שר הביטחון להתייחס לטענות שהועלו ומפקד מז"י השיב תשובה כללית. ח"כ רן כהן שניהל הישיבה, הודיע לשר הביטחון כי קציני צבא המוזמנים לועדה לא מגיעים לדיונים. וכן : איך צה"ל הביא ליוזמת חקיקת בזק בתחום זה (ראה בהמשך)
 
לגופו של עניין, התחייב מפקד מז"י שוב – בפעם המי יודע כמה – בשם צה"ל כי מועד סיום ההצטיידות באפודים קרמיים ואמעי מיגון היא שנת ....2005. כמו כן מסר כי צה"ל החליט שלא למגן כלל הלוחמים בכל גדוד, אלא רק 60% מהסד"כ. כדאי שתקראו הדברים...(לעוד פרטים עיינו גם ב"הקשב" במדור זה ו"מאמרי מערכת)
דרך מקורית להתמודד עם מצוקות כלכליות של חייל - שחרור בפרופיל "21" !   (24/11/2004)
דומה כי המצוקה הכלכלית המאפיינת את הקורה במדינה, לא פסחה על צה"ל. ש' הוא רק אחד מהחיילים שמספרם הולך וגדל אשר מצוקה כלכלית במשפחתם משליחה גם על שירותם. בצד ידיעות על הירתמות צה"ל לסייע לחיילים אלה, נראה כי יש בצה"ל מי שסבור שסיוע להתמודדות חייל עם מצוקה זו היא לא מתפקידי הצבא. צה"ל מחליט לפלוט את ש' בן למשפחה חד הורית מהצבא עם פרופיל רפואי "21" ולא בשל מגבלות רפואיות דווקא.
 
ש', לוחם בתותחנים , מוצא עצמו מחוץ לצבא עם פרופיל אשר ישנה את כל חייו. כל נסיונו למצוא עבודה, נתקל בקשיים מייד עם הצגת תעודת השחרור. וכך, בקשתו לעזרה מצה"ל, הביאה להגברת המצוקה. עכשיו גם הוא מובטל.
 
ש' מתעקש לשלוח לחיילים דרכנו מסר: אל תשמחו להשתחרר בפרופיל "21". סיפורו של חייל משוחרר מצה"ל, אשר ה"עזרה" שצה"ל "הושיט לו", החמירה מצוקתו עד שנהפך לנטל כלכלי על משפחתו והחברה כולה.
 
חדש: תוצאות דיון חשובות בתחום זכויות החיילים – חסיון, מעצר, דמ"ש !   (16/11/2004)
ביום 28.10.04 בישיבת הועדה לעניני חקיקה צבא וביטחון בלשכת עורכי הדין, התקיים דיון חשוב ביותר בנושאים מהותיים בתחום זכויות החיילים ובמהלך הדיון ניתנו תשובות עלידי צמרת הפרקליטות הצבאית בנושאים כגון שינויים בהליכי הדין המשמעתי, חסיון מידע שמועבר בין חיילים למשק"ית ת"ש ומפקדים, נושא מעצר חיילים ועוד.
 
בחרנו (כמו שנהגנו בעניין ועדת הכנסת לביקורת המדינה בתחום אפודי המגן) להביא לפניכם את הפרוטוקול המלא של הדיון  (לחץ כאן ) לידיעת החיילים ואף חשוב יותר - לשמש מורה דרך לשיקול דעת המפקדים.
 
אנו ממליצים בחום כי תקראו הפרוטוקול במלואו ותלמדו על עמדת הועדה ומדיניות הצבא בנושאים אלה. ב"קישורים" שבאתר (אתרים שימושיים) ניתן לעיין בכל הפרטוקולים של דיוני הועדה.
 
צוות "הקשב" מברך את אל"מ דני עפרוני לרגל מינויו לסגן הפרקליט הצבאי הראשי ואת אל"מ אורנה דוד לרגל מינוייה לסניגורית הצבאית הראשית. אנו בטוחים כי מינויים - וכן מינויו של תת אלוף אביחי מנדלבליט לאחרונה לפרקליט הצבאי הראשי, יובילו לשיפור בכל הנוגע להטמעת נורמות המשפט, השיויון  והצדק בקרב מפקדים וחיילים בצה"ל ומאחלים להם הצלחה בתפקידם.

 
תלונות על האטימות בחר"פ : הרואים סימני אור בקצה המינהרה ?   (11/11/2004)
פניות רבות המגיעות אל האתר מצד חיילים ובני משפחתם, עוסקות בתלונות על זמינות ואופן הטיפול הרפואי הניתנים עלידי גורמי חר"פ. אך על אופן הטיפול בזו שלפניכם, אנו רוצים לשבח.
הכל התחיל ביום 8.11.04, בפנייתה של ר. אמו של חייל חולה אסטמה, אשר הציגה שאלה במסגרת הפורום שבאתר.
 
אלא שהפעם , גורמי חר"פ טיפלו בעניין במהירות ויעילות הראוייה לציון, אשר הפתיעה אותנו המנוסים בפניות שכאלה באופן שלא יכולנו... "לעבור על כך בשתיקה".
לכן, מצאנו לנכון להודות לאיציק ממוקד פניות הציבור בחר"פ, אשר תוך יום אחד דאג לתת מענה ראוי מיידי ומלא לבעייה. האם רואים סימנים מעודדים של אור בקצה המינהרה ??
 
ושוב המחדל הבלתי נתפש של טעות בזיהוי כוחותינו. לא גזירה משמיים היא !   (8/11/2004)
רב"ט טום דקל ז"ל מגדוד נחשון נהרג לפני יומיים בשוגג מאש כוחותינו בעת מעצר מבוקשים בכפר עילאר שבנפת טול כרם – זועקות שוב הכותרות. שוב ושוב, מדי כמה חודשים אנו עדים לטעויות בזיהוי מצד כוחותינו את חבריהם בנסיבות כמעט דומות. שוב טעות, שוב שגגה שצובטת את לב כולנו. מחדש עולות השאלות הכיצד נקטפו עוד חיים צעירים של עלם יפה, איך ההסטוריה המקוללת של טעויות גבתה קורבן נוסף. (ראה ידיעה וכן כתבה נוספת)
 
ובצה"ל נראה כי לא מסיקים שום מסקנות. לא לומדים איך להתמודד עם הרטוריקה הבלתי נסבלת בה נהרגים חיילינו מאש חברם בשל טעות בזיהוי. תחקיר רודף תחקיר ובצה"ל אין איש שחושב איך לצמצם את הסיכוי לטעות. אנו לא מוכנים לשמוע את הפזמון החוזר בשם דובר צה"ל כי בפעילות מבצעית יש סיכונים. לא מדובר כאן בסיכון שבפעילות מבצעית.
 
זהו מחדל כאשר לאחר אירועים חוזרים ונשנים, לא מציידים את הכוחות הפועלים באמצעי זיהוי. שום אמא לחייל שנהרג מאש חבריו, אצילית ומבינה ככל שתהיה, לא חייבת להיות אם שכולה. בצר לנו ולב דואב, אנו סבורים אדוני הרמטכ"ל, כי אסור עוד להחריש.
 
"חקירה" נוסח מצ"ח מרכז – חייל נשפט ללא חקירה לחשיפת האמת !   (3/11/2004)
למרבה האירוניה, המקרה הבא אינו דן בחקירה סבוכה, לא בתיק קשה לפיצוח, גם לא ב"חשוד" אלמוני, אף לא בהעדר אפשרות לחפש ראיות . המקרה המוזר הבא התרחש כולו ב...מפקדת מצ"ח מרכז. ולמרות זאת העבירה לא פוענחה.
 
ל' , ה"חשוד המיידי" הוא חייל במצ"ח. ה"חוקר" הראשי במקרה הוא מפקד מצ"ח מרכז סא"ל נתי. החשד : הכנסת תוכנה לפריצת מחשבים למחשב של מצ"ח. יש חשוד,חוקר ועבירה. אלא מה שחסר שם היתה חקירה לאיתור העבריין האמיתי.
 
לאחר שמפקד מצ"ח מרכז קבע כי ל' אשם , הוא החליט להעמידו לדין משמעתי. ברוח אותה מסורת בה החליט ש - ל' אשם ללא כל בדיקה או חקירה, החליט המפקד כי הוא זה שישפוט את ל' . הרי זה יכול גם לחסוך זמן, שהרי רק צריך לפסוק את העונש...
ואנו בנאיביות אופיינית סברנו כי הליכי דין לא תקינים בהם המשפט בא טרם בדיקה רצינית, הם מנת חלקם של מפקדים חסרי ידע בחקירות ומשפט, אשר אין הם מיומנים בחקר האמת...סיפור שכדאי לקרוא....
 
מעקב אחר מחדל מיגון החיילים: והפעם - מסתבכים בגירסאות !   (27/10/2004)
אתמול(26.10.04) קיימה הועדה לביקורת המדינה בכנסת דיון מעקב על פי בקשת שדולת חיילי המילואים ופורום החפ"שים – בנושא ההחלטה בעקבות דוח מבקר המדינה לצייד כל חיילי צה"ל בשטחי איו"ש וחבל עזה באפודים קרמיים, כשאנו גם שותפים לבקשה לדיון זה. לישיבה זו זומן מפקד זרוע היבשה האלוף יפתח רון-טל האחראי על מיגון החיילים ואשר...התחמק מלהופיע לדיון ושלח שליח במקומו.
 
כשנה וחודשיים חלפו מיום חשיפת מחדל המיגון ע"י מבקר המדינה , 4 שנים ללחימה ועדיין לא תוקן המחדל. כשחיי אדם בסכנה ממשית (חייל הנח"ל שנהרג בבית חנון לפני כחודש וחייל נוסף לפני כשבוע עת היה באוהל בצפון השומרון, לא נשאו אפודים קרמיים), נראה כי צה"ל לא ממהר למנוע פגיעה בחייליו.
 
צה"ל סיפק גירסאות שונות. החל בבעיית תקציב, התחייבות למועדים ששונו ללא הפסק ועד להאשמת האמריקאים באיחור באספקת האפודים. כעובדה, איש לא יודע מהי האמת. יו"ר הועדה הפסיק הדיון האחרון לאחר שמבקר המדינה העיר כי נתוני צה"ל סותרים והרמטכ"ל ושר הביטחון זומנו לדיון קרוב.
מסע "כומתה" של חיילים חולים – אל מרפאת חר"פ המרכזית בת"א !   (23/10/2004)
מרפאת חיל הרפואה בקרייה בת"א הינה מרפאה מרכזית למתן עזרה רפואית ראשונה, המשרתת אוכלוסיית חיילים רחבה. והנה מתברר לנו כי חיילים בחופשה המתגוררים באיזור ת"א והסביבה נאלצים כשהם חשים ברע, לערוך מסע של ממש אל המרפאה בהעדר גישה אליה בכלי רכב. אם אתה עם חום גבוה או שאינך יכול ללכת, או עם כאבי גב חזקים וכד', לא תוכל להתנחם בכך שאתה נוסע ברכב לקבלת טיפול רפואי, אפילו במונית.
 
הורים סיפרו לנו כי כמעט בכל שעות היום והלילה כשהגיעו עם ילדיהם החייל לקבלת טיפול, נאלצו זמן רב לחפש חנייה באיזור בהעדר גישה עם רכב ובמקרה הטוב מצאו חנייה בתשלום בחניון בנין "עזריאלי" ומשם צעדו החיילים החולים ברגל אל המרפאה. אין אפשרות אפילו להוריד החייל בפתח המרפאה. מה שמהווה מעין "חדר מיון" של צה"ל אינו נגיש לחיילים חולים הנאלצים לחפש חנייה ברחובות הסמוכים אשר גם בהם קשה למצוא חנייה. אנו פונים לקרפ"ר ומבקשים לדעת מדוע אין מאפשרים גישה נוחה לחולים, אפילו רק לשם הורדתם מרכב בפתח המרפאה. המצב הקיים נשמע לך הגיוני ?
   << קודם   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  12  13   14   15   16   17   18   19   20   הבא >>