הדפסה
כרגע הארכיון מכיל 194 מקרים (עמוד 11 מתוך 20):

עונש מקורי על איחור : הצנחנים יתקלחו "על יבש"...ועל – רפואה טלפונית !   (12/3/2005)
קבוצת לוחמי חטיבת הצנחנים אשר הגיעו להשתלמות באחד הבסיסים שבמחנה צריפין, למדו השבוע על גופם – תרתי משמע – על עונש מקורי חדש : איסור להתקלח. הלוחמים שוחררו בתם היום ל"שעת ת"ש" אשר אותה העבירו במשחק כדורגל. הם איחרו להגיע למגורים לשעה שנקבעה כי ילכו לישון. לכשחזרו אלה מיוזעים כולם, חיכתה להם המפקדת – חיילת בעלת מעוף בכל הקשור לענישה. היא החליטה להפסיק את זרימת המים למקלחות והורתה להם לשכב לישון ללא מקלחת תוך שהיא מצינת שזהו עונש על האיחור.
 
רק בתום ויכוח סוער ובהתערבות הרס"ר ניתנה ללוחמים המיוזעים האפשרות להתקלח. אין מחלוקת על כך כי אי מילוי הוראה היא פגיעה במשמעת. אבל סבורים אנו כי חיילים השוכבים לישון מיוזעים - אין בכך להועיל לריכוז הנדרש באימונים ביום שלמחרת....
 
ועוד קוריוזחמור לאין שיעור : רופא שיניים בשירות קבע (ששוחרר בינתיים מצה"ל) ד"ר סרן א' נהג להעדר לעיתים קרובות מתורנות הלילה במרפאה ולטפל בחיילים שפנו למרפאה לקבלת עזרה ראשונה דחופה בלילה ע"י מתן הוראות לסייעת לרשום מרשמים בשמו ו"לבדוק" מצב החיילים שפנו, באמצעות ...שיחה עם החייל טלפונית. הפרקליטות הצבאית הגישה נגדו כתב אישום על העדרות מהשירות וחריגה מסמכות.
יוזמה בועדת צבא וביטחון: ייצוג חיילים ללא תשלום בהליכים אזרחיים !   (7/3/2005)
ועדת החקיקה של לשכת עורכי הדין בישראל לעניני צבא וביטחון, דנה בישיבתה מיום 15.2.05 (ראה קישור- פתח קובץ פרוטוקול הדיון) ביוזמת עו"ד סמי איליה ועו"ד רומן בריק להרחיב את פרוייקט "פרו-בונו" (לחץ לפירוט) של לשכת עורכי הדין על חיילי צה"ל בתחום המשפט האזרחי. עו"ד איליה עמד על החשיבות והצורך בהגשת סיוע משפטי זה ואף מתן ייצוג בהליכים בבית המשפט לחיילים ע"י עורכי הדין החברים בפרוייקט זה.
 
עוה"ד איליה ובריק הגיעו למסקנה כי בשל המצב הכלכלי, אחוז גדול מהמשרתים בצה"ל במיוחד בשירות חובה, אינם יכולים למצות זכויותיהם באופן ראוי וע"י ייצוג משפטי(גם לאור פניות חיילים לאתר זה). כך לדוגמא במקרים כגון גירושין או מקרים בהם חיילים פונו מדירות ששכרו, חיילים שנתבעו בגין חוב כספי וכיו"ב מקרים , אין לחייל כזה כתובת שבה יוכל להעזר כשאין בידו מימון לשכור שירותי עורך דין פרטי לטיפול באותם הליכים אזרחיים מעבר ליעוץ כללי ובמיוחד בייצוג החייל בבתי המשפט בעת הצורך. כפי שיפורט, יוזמה זו – אמורה ליעל השירות בצה"ל ולהפחית הפגיעה במשימות חיילים אלה.
חיילים סוהרים בשב"ס? הנה לפניכם התיקון החדש לחוק שירות ביטחון !   (27/2/2005)
עם העברת כלא מגידו מצה"ל לאחריות שירות בתי הסוהר (שב"ס) לפני ימים אחדים, הוצפנו בפניות חיילים אשר "הועברו" מתפקידם כמדריכי כלואים אל שב"ס - בבקשה לדעת האם הדבר מותר ומה זכויותיהם. יצויין כי כל מתקני הכליאה בהם כלואים אסירים ביטחוניים הועברו מצה"ל לאחריות שב"ס.
 
כדי לסייע לחיילים אלו בתפקידם החדש ולאלו שיגוייסו ישירות לתפקיד זה כחיילים-סוהרים, אנו מביאים לפניכם את לשון החוק החדש (מיום 14.2.05) שהוא תוספת לחוק שירות ביטחון מכוחו מגוייסים לשירות בצה"ל. תוספת זו מאפשרת גיוס מלש"ב לשב"ס והעברה מצה"ל לשב"ס. הנה לפניכם החוק  החדש והבהרות בדבר זכויות חיילים אלה :
נטל חובת שמירה על מסמכים רפואיים – לא רק על צה"ל לבדו !   (19/2/2005)
בעבר המלצנו לכל חייל לצלם ולשמור כל מסמך רפואי הנוגע לו. עד כמה הדבר חשוב, ניתן לאבחן לפי המקרה הבא : ביום 5.12.04, פנה א' חייל בחיל האוויר ואשר שמיעתו נפגמה, אל מרפאת הבסיס לשם זומן לבדיקת שמיעה נוספת. אז התברר כי במרפאה של הבסיס לא מוצאים את תיקו הרפואי ובו מסמכים רפואיים רבים ובינהם פציעה קשה שעבר בשירות, כמו גם בדיקות שונות שנערכו לא' הנוגעות לירידה בשמיעה שהחל סובל ממנה תוך כדי שירות. עד ליום כתיבת שורות אלו, לא נמצא תיקו הרפואי של א', אשר כבר השתחרר לפני חודש מצה"ל ואינו יכול להמשיך טיפולים במסגרת קופות החולים, בהעדר תיעוד רפואי. וזה אינו מקרה יחיד.
 
בימים אלה, מוגשת בקשה למקרפ"ר למנות קבו"ד לבדיקת העלמות התיק הרפואי של א'. יחד עם זאת, מצאנו לנכון לשוב ולהמליץ כאן בפני כל חייל וחיילת לצלם כל מסמך רפואי או לקבל לידכם עותק ממנו ולאכסנו בביתכם בקלסר . אם פניתם לרופא ביחידה, אם נשלחתם לרופא מומחה, למרפאה מחוץ לצבא וכן הלאה – כל מסמך רפואי המתעד פנייה טיפול או המלצה - רצוי לצלמו או לקבל לידכם עותק ממנו. שכן, יתכן ובעתיד תידרשו להוכיח תיעוד על בעייה רפואית או על טיפול שטופלתם ולא יהיו בידכם המסמכים. מסמכים יכולים ללכת לאיבוד ואפילו אם בצה"ל מוזנים חלקם למערכת מחשב.
התווכח עם רופא היחידה על קבלת טיפול רפואי – ונשלח לכלא !   (13/2/2005)
בחודש ינואר השנה, גילה ת' חייל בשירות סדיר , גידול בחלק מסויים בגופו. מודאג, פנה אל רופא היחידה וזה החליט להפנותו למחרת לרופא מומחה באחד הבסיסים בצפון הרחוק. ת' עשה דרכו לבדו אל אותו בסיס מרוחק ומשהגיע למקום מקץ למעלה משעתיים נסיעה, מצא כי הרופא המומחה סיים עבודתו וכי הוא עובד עד שעות הצהרים. משחזר ת' לבסיסו מקץ שעות נסיעה נוספות, פנה אל רופא היחידה בתלונה מדוע שלחו כזה מרחק ללא שבירר תחילה את שעות הקבלה של הרופא המומחה.
 
נגד ת' הוגשה תלונה ע"י הרופא על התחצפות ומפקדיו מיהרו לשפוט את ת' בשל כך ל...14 ימי מחבוש. מעבר לכך, התברר לאביו של ת' כי לא נרשם כלל כיצד התחצף זה אל הרופא. מאוחר יותר התברר כי נסב ויכוח בין ת' לרופא היחידה כאשר ת' מבקש להפנותו לטיפול מיידי בבית חולים. כן, התברר לנו מפניית אביו של ת' אלינו כי מי ששפט החייל לתקופה זו היה מפקד הפלוגה אשר אינו מוסמך לשפוט לעונש מחבוש שמעבר ליומיים. כך, שהעונש שהטיל המ"פ, הוטל ללא סמכות ולאור הבהרה זו, ביטלה הפרקליטות את העונש.
 
טיפול רפואי לקוי – לא לעולם חוסן - לדעת, להפנים , להתריע !   (21/1/2005)
א', חייל ששירת עד שנת 2001 בבסיס חיל הרפואה בצריפין, לא שיער כי דווקא עובדת שירותו יום יום עם רופאים, העשוייה לכאורה להבטיח טיפול רפואי נאות, היא זו שתביאו אל סוף כה מר ועצוב. א', התלונן במשך שבעה חודשים פעם אחר פעם על כאבים בחזה ועל שיעול טורדני, אך לא זכה לטיפול רפואי הולם. אחרי החודשים הרבים התברר לא' כי הוא חלה בסרטן הלימפה.
 
ועדת הערעורים לפי חוק הנכים בבית משפט השלום בירושליים קבעה לפני 10 ימים כי מחדל מתמשך של רופאים בצה"ל, הוא זה שמנע איבחון וטיפול במועד – דבר שהפחית סיכוייו של החייל להחלמה, בשים לב כי טיפול מיידי עם גילוי המחלה, מאפשר סיכויי החלמה לכ-70% מהחולים בסרטן הלימפה.
בג"צ: פסק שניתן ע"י קצין שיפוט בדין המשמעתי - חייב בהנמקה !   (12/1/2005)
חשוב ביותר ובלעדי: בג"צ 266/05 יוסי פילנט נ' סגן הפרקליט הצבאי הראשי בהחלטה תקדימית וחריגה (הערב 12.01.05 בשעה 20:00) - כב' השופטים אליקים רובינשטיין ואדמונד לוי, כנגד דעתו החולקת של כב' השופט מישאל חשין, שנותר בדעת מיעוט - החליטו על ביטול כפול: הן של פסק-דין המשמעתי ששלח את החייל ל- 28 ימי מחבוש, והן של החלטת סגן הפרקליט הצבאי הראשי, אל"מ דני עפרוני, שלא לבטל את ההליך הבלתי חוקי. פסק הדין - משמעותו היא שינויים מרחיקי-לכת בהליך המשמעתי שהיה מקובל עד עתה בצבא:
 
1. קצין שיפוט שהרשיע חייל בהליך משמעתי, חייב לנמק את החלטתו בכתב. גם אם החייל כפר באשמה אך לא פירט - חייב הקצין לבחון את הראיות שבפניו באופן עצמאי.
2. סטייה מן העקרונות האמורים - תביא לביטול פסק הדין. למעשה, בית המשפט העליון מעביר מסר חד-משמעי לפרקליטות הצבאית: אם לא תבטלו פסקי-דין משמעתיים שנפלו בהם הפגמים הנ"ל - אנחנו נבטל.
3. טופס 630 הינו פסול במתכונתו הנוכחית - ואת זאת אומר מי שהיה היועץ המשפטי לממשלה ! ספק אם הפצ"ר יוכל להתעלם מאמירותיו.
4. על קצין השיפוט לערוך פרוטוקול של המשפט.
5. יש לוודא כי קוימו זכויות החייל לעיין, במקרים המתאימים, בכל הראיות שנגדו ולהיוועץ בעו"ד לפני המשפט.
 
לא נסתיר, כי בטרם הגשת העתירה התייעץ בא-כוח העותר עם צוות "הקשב" בהיבט חוקיות התנהלות ההליך המשמעתי. אם כך, זו הפעם השנייה (
ראו מקרה) שבה ידע "הקשב" לזהות פגם בולט בשיקול דעתה של הפרקליטות הצבאית, המצדיק התערבות בהחלטותיה, ולראיה: הפצ"ר וסגנו, כראשי המערכת, סופגים ביקורת נוקבת מפי בית המשפט העליון, אשר נאלץ לקחת לידיו את המושכות - נוכח כישלונם בהפעלת סמכויותיהם. 
 
גם כאן, קצין השיפוט לא קיים את הוראות החוק, והמשפט הוכרז כלא חוקי. לפיכך, מומלץ לכל חייל וחיילת לעיין בהוראות ובתיקונים החדשים לחוק שהובאו לידיעתכם כאן באתר (
לחץ כאן; ראו את התיקון החדש לחש"צ; וראו גם הפ"ע

אופן ביצוע התחקירים המבצעיים והחקירות בצה"ל – תחילתו של סוף עידן !   (4/1/2005)
הוועדה לעניני חקיקה צבא וביטחון שבלשכת עורכי הדין בישראל מינתה צוות מיוחד שישקוד על גיבוש הצעה לשינוי החקיקה בנושא. חברים בה מ"מ היו"ר, סגנו ועו"ד ניר פלסר. היוזמים, מ"מ יו"ר הועדה וסגנו, הביעו עמדתם כי אופן השימוש ב"תחקיר המבצעי" וצורת החקירה של אירוע בו מת חייל או אדם, אינם מאפשרים גילוי האמת. בבחינת תחילתו של עידן השקיפות וחקר האמת בנסיבות בהן צה"ל חוקר את עצמו.(ראו כתבה)
 
בנוסף, התברר כי באופן בו מפרש צה"ל את החוק הקיים, נעדרת כל שקיפות על הנעשה, אין אפשרות לנהל חקירה ראוייה ולהגיע לחקר האמת במקרים לא מעטים. אנו דנו בנושא זה בעבר. בחודשים האחרונים קיימת ביקורת ציבורית רבה בנושא (ראו בהמשך דוגמאות) ואף הרמטכ"ל וקצינים בכירים התבטאו בדבר "כשל" בתחקירים.
 
על נושא התחקירים והחקירות, דנו באתר זה לא פעם כאמור (לחץ למעבר למאמר) וכבר  ביום 10.6.03 והתברר כי הדיעה שהוצגה באתר זה אינה רחוקה מדעת מומחים בנושא כיום.
מחנה 80 : נותרה הנוסטלגיה. האוכל, העזובה - כמו במקום בו הזמן עמד מלכת!   (26/12/2004)
הפתעה :(2.1.2005) - האם זה מקרי ? "מעריב אינטרנט" מפרסם הודעה מהיום על שיפור המזון בצה"ל, בעיקר ליחידות הלוחמות. זו לפחות התחלה. במדור מזון באת"ל הבטיחו טיפול תוך שבוע. אנו מקווים שלכלל החיילים.(לחץ לראות הידיעה). פרט מעניין נוסף: אב לחיילת מוסר לנו כי בביקור שערך ביום 1.1.2005, התברר כי הוחל בניקוי וגזימת עצים ברחבה המשמשת לביקור הורים וניקוי הכניסה למחנה. שמחנו לשמוע שבצה"ל ככל הנראה התייחסו לתלונות ברצינות.

                         ---------------------------------------------
"מייסדי מחנה 80" השוכן בצפון הארץ יאמרו לך מייד כי שמו אינו בשל גילו. ואולם, מי שמבקר במקום כיום בתחילתה של שנת 2005 ויותר מכך – אלה העוברים דרכו את מסלול הטירונות – חיילים וחיילות - יאמרו לך כמעט ללא היסוס שאלה הרואים קונוטציה בין השם לשנת הקמת המחנה, לא טועים לחלוטין, לאור מראה עיניים. המחנה, שעברו בו אלפים רבים של לוחמים וחיילים את הכשרתם הראשונית בצה"ל, שהיה במשך שנות דור בסיס הטירונים של הנח"ל ובקרבתו אף הקימה החטיבה את האנדרטה לחלליה ז"ל, ידע ימים זוהרים יותר.
 
תלונות הזורמות לאחרונה אלינו מטירונים והוריהם, עיקרן בהזנחה והעדר מספיק אוכל. תלונות על רמת אוכל אשר בקושי ניתן לאכילה, ארוחת בקר הכוללת ביצה קשה, עגבניה שטרם בשלה דייסה לא מלהיבה ולחם שפג תוקפו. על העדר מנה בשרית בארוחות הצהרים ברוב ימות השבוע ועל כך שחיילים רעבים. על נעליים המסופקות לחיילים אשר לפי שמישותן, עברו הרבה מחזורי טירונות ....
עומדים להתגייס? אותרתם ע"י חמ"ן? רוצים קד"צ? - כמה טיפים לדרך !   (21/12/2004)
טופס 55 - הרבה פניות קיבלנו בהן אתם מבקשים פרטים על הדרך לבקש שינוי שיבוץ או מעבר בסיס. החלטנו להביא בפניכם את פקודת מטכ"ל 31.0308 העוסקת בכך (פירסום ע"י צה"ל - לחצ כאן) ומקווים שיש בה התשובות הנחוצות לכם. לאן מגישים,זמן הטיפול ועוד...
                                    --------------------------------------------------------
פניות רבות לאתר הן באמצעות הפורום והן במייל באות מקרב המועמדים לגיוס (מלש"ב). אכן צה"ל מספק למועמד באמצעות הדואר ובאמצעות אתר "עולים על מדים" מידע רב, אולם מהפניות אלינו ונסיון החיים, לא הכל מתבצע כפי שכתוב. כיצד ישמרו כללי הצדק כלפי המתגייס? למה לא מוסרים למלש"ב את נתוני הקב"א והדפ"ר שלו או מה הן הדרישות להשתבץ במקצוע מסויים?
 
מצאנו לנכון להביא לפניכם כמה "טיפים" בנושא זה, על מנת לבאר את הנושא. ניגע בתמצית בנושאים כמו "מנילה", שיבוץ לקד"צ, איתור וכיו"ב. ממה שניתן ללמוד, אין "אחידות" בין המתבצע בפועל לבין המידע המועבר למלש"ב. אחוז גדול מהשאלות נגעו לשאלה כיצד לשנות שיבוץ ואנו מביאים לידעתכם את הפקודה הרלוונטית . אז הנה כמה "טיפים" מועילים שכדאי לדעת הרבה לפני יום הגיוס...מומלץ לקרוא.
   << קודם   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12   13   14   15   16   17   18   19   20   הבא >>