עמוד 6 מתוך 6
הדפסה
כרגע המאגר מכיל 52 טיפים

היית עד לטרטור או התעללות בחייל ? לסיכון חייו ? 51 .
אל תסתפק בלספר לממונים. הגש תלונה במצ"ח או ספר לנו. צה"ל נוהג למנות קצין בודק פנימי (שמסקנותיו לא מחייבות) לעבירות שעל פי חוק ראויות להחקר ע"י מצ"ח.  
על הדין המשמעתי בצה"ל 52 .
הועמדת לדין משמעתי? בדוק מי הורה להגיש נגדך התלונה. מי שהורה על הגשת התלונה ומי ששפט אותך, אסור לו לשבת בערעור אם הגשת כזה על תוצאות המשפט.(ראה הפקודות ב"מאמרי מערכת")אם הוגשה ע"י פרקליט, יש לך זכות ערעור תוך 15 יום.  
   << קודם   1   2   3   4   5  6