עמוד 4 מתוך 6
הדפסה
כרגע המאגר מכיל 52 טיפים

סירוב מפקד או חופ"ל לאפשר לראות רופא 31 .
או מניעת זכותך ל"מסדר חולים" הוא אירוע שעליך לדווח עליו ללא שיהוי לגורמים המוסמכים בצה"ל או לנו.  
פקודה לירות באדם שאינו חמוש 32 .
ושאינו מהווה סיכון לחיי אדם, לחיים שלך או של חבריך, היא קרוב לודאי פקודה בלתי חוקית בעליל ואין לבצעה. אם תירה , תישא באחריות.  
השפלת אוכלוסיה אזרחית , גניבת רכושם או הרס רכוש 33 .
שימוש בכוח שלא כדין ושלא לצורך תוך פעילות בעיקר בשטחים , יכולה להוביל אותך אל בית הסוהר.  
למפקד אסור לתת הוראה בעת אימון שאינו לחימה באויב 34 .
אשר יש בה כדי לסכן חיי החיילים שלא לצורך. דווח על כל מקרה שכזה ואולי מנעת אסון.  
אל תתעלם לעולם ממעשה לא חוקי או מעשה מסוכן, אפילו כשמדובר במפקדך 35 .
אל תחשוש לספר. מחר זה עלול לקרות לך או להוביל לאסון. איש לא יוכל להזיק לך בשל כך וזו אינה הלשנה. קשר של שתיקה - משמעו - סכנה.  
רופא צבאי ואף חובש, נושאים באחריות לכל החלטה שלהם בתחום המקצועי. 36 .
במקרה ויש בידך להוכיח כי התרשלו באופן או דחיפות הטיפול, פנה לעורך דין לשקול באם להגיש נגדם תביעה אזרחית, במידה ונגרם לך נזק, וזאת בנוסף לאחריות הצבא למצבך.  
ניתן לך עונש של ריתוק שלא במסגרת משפט משמעתי 37 .
וזו חופשתך הארוכה הראשונה בצה"ל ? ההוראה אינה כדין. אם רותקת לבסיס על פי "הוראה למניעת חופשה", לא ניתן בשל אותו מעשה להעמיד אותך לדין, אלא על פי הוראת פרקליט צבאי.  
הידעת? בפרקליטות הצבאית בקריה קיים מדור "פיקוח על הדין המשמעתי" 38 .
כדאי לפנות אליהם בכל עת שלדעתך משפטך לא נוהל כדין או נפל בו פגם אחר במשפט.ניתן לפנות אליהם לאור תיקון 49 לחש"צ ולבקש עיכוב ביצוע העונש.  
הועמדת לדין משמעתי ? 39 .
עמוד על כך שימסר לעיונך גליון התלונה (טופס 630) עוד בטרם החל משפטך לעיין במה הינך מואשם ונסה במידת האפשר לדרוש לעכב משפטך על מנת לדעת להשיב לאשמה. בקש לעיין בפקודות לדעת זכויותך לפני משפט.על פי תיקון 49 לחש"צ, חובה לאפשר לך לעיין בעדויות נגדך טרם המשפט וקצין השיפוט לא יעיין בהן לפניך אלא בנוכחותך לאחר שאתה עיינת בהן.  
עדים במשפט משמעתי 40 .
במשפט משמעתי, מומלץ שתביא עדים לטובתך אם יש לך כאלה. לקצין השיפוט אסור לעיין בראיות או לשמוע עדים שלא בפניך. זכותך לחקור עדים נגדך.  
   << קודם   1   2   3  4  5   6   הבא >>