עמוד 5 מתוך 6
הדפסה
כרגע המאגר מכיל 52 טיפים

דעה קדומה 41 .
אם יש יסוד לחשד כי לקצין השיפוט דיעה קדומה או שהינו מצדד בהרשעתך בטרם שמע את דבריך, בקש שלא להישפט בפניו. אם כבר הסכמת, חזור בך מהסכמתך והקפד שיציין סיבה זו בכתב בגיליון התלונה ואל תסכים להשיב בפניו על האשמה.  
אתה רשאי לקבל לידך בתום המשפט, את גליון התלונה המשקף הליך המשפט 42 .
דאג לדרוש ולקבלו מייד לאחר שנשפטת. כך ניתן יהיה לבדוק אם המשפט התנהל כדין או שיש לך עילה לערער. בקש לראות בחוק אם קיימת עבירה כזו עליה נשפטת.  
קצין שיפוט זוטר יכול להטיל עליך לכל היותר עונש ריתוק או מחבוש עד 7 ימים 43 .
קצין שיפוט בכיר, עד 35 יום. אין הדבר אומר כי קצין שיפוט זוטר יקל עליך בעונש. אתה רשאי לבקש להישפט בבית דין צבאי ולנהל הליך להוכחת חפותך בפני שופט מקצועי.  
במשפט משמעתי, אינך יכול להיות מיוצג ע"י עורך דין 44 .
אך אם רצונך בכך, אתה רשאי לדרוש להוועץ בעורך דין לפני המשפט כשעותק טופס התלונה בידך.  
ניתן לערער על כל תוצאה של המשפט בדין משמעתי ובכתב, תוך 3 ימים מיום המשפט 45 .
בפני מפקדו של קצין השיפוט שדן אותך. פרקליט צבאי ראשי יכול אף לבטל המשפט אם לא התנהל כדין.(ראה "מאמרי מערכת") אם הועמדת לדין בהוראת פרקליט, ניתן לערר תוך 15 יום.  
פניה לאלוף הפיקוד 46 .
על עונש ריתוק או מחבוש בדין משמעתי, ניתן לפנות בבקשה בכתב לאלוף הפיקוד ולבקש "מחילה". אלוף פיקוד רשאי לבטל העונש או להקל בו או להחליפו בעונש קל ממנו.  
שלא כמו דין משמעתי, שפיטה בבית דין צבאי בפני שופטים מקצועיים מחייבת את התביעה להביא ראיות ולהוכיח כי עברת עבירה 47 .
כך, אתה גם זכאי ליצוג עו"ד והסיכוי כי תצא זכאי בהליך לפני בית הדין הצבאי גדל, אך כך גם מידת הענישה באם תורשע.  
יצוג ע"י סניגור 48 .
אתה רשאי בבית הדין להיות מיוצג חינם ע"י סניגור צבאי ואתה רשאי לבחור סניגור אזרחי בתשלום ובלבד שהוא מורשה באישור מיוחד לייצג חיילים בבתי הדין בצבא.  
אם אינך אשם במעשה עליו מבקשים להעמיד אותך לדין 49 .
ואם יש לך עדים שהינך חף מכל אשמה, אל תודה בעבירה ובקש כי ישמעו עדיך. לא הסכים קצין השיפוט, וודא כי ירשמו שמותיהם ובכתב בגליון התלונה, אף אם לא העידו בהליך זה לטובתך.  
האם כולם שווים בפני החוק בצה"ל ? 50 .
התשובה היא לא. קצינים מדרגת סא"ל ומעלה חסינים מעונש של ריתוק ומחבוש בדין משמעתי (נכון לעכשיו) גם אם הורשעו באותה עבירה, בגינה ישלחו אותך, הנמוך מהם בדרגה, לתקופת מחבוש או ריתוק.  
   << קודם   1   2   3   4  5  6   הבא >>