עמוד 3 מתוך 6
הדפסה
כרגע המאגר מכיל 52 טיפים

אם אתה עריק והגעת בעצמך למשטרה צבאית 21 .
טוב תעשה אם תגיע ביום חול בין השעות 8:00-16:00 או שביום חמישי לאחר 6 בערב. כך, יפחת הסיכוי שתעצר לפני משפט למשך 48 שעות כפי שנהוג וללא הצדקה כיום.אין בחוסר בקציני שיפוט לשמש תירוץ חוקי למעצרך עד המשפט.  
הורו לך לצאת לפעילות מבצעית ללא אפוד קרמי ? 22 .
דווח למפקדים כי אינך ממוגן.יציאת חייל לפעילות מבצעית ללא מיגון מתאים, כאשר ירי על החיילים הוא אפשרות סבירה וצפוייה, הינה הפרת חובת הזהירות המשפטית.דווח לנו מיידית על כך באמצעות הודעת sms לסלולרי 054-4706160  
אתה רשאי לבקש עיכוב ביצוע עונש בדין משמעתי 23 .
אם הועמדת לדין משמעתי והוטל עליך עונש, אתה רשאי להגיש בכתב בקשה לעיכוב ביצוע העונש למשך 7 ימים.לקצין השיפוט שיקול דעת אם לעכב העונש על פי בקשתך וכן יכול הוא מיוזמתו להורות על עיכוב הביצוע עד 90 יום.לפי תיקון 49 לחש"צ, ניתן לפנות גם למדור דמ"ש בפרקליטות הצבאית.  
חופשה "רגילה" 24 .
על פי פקודת מטכ"ל 35.0402 חופשת "רגילה" היא חופשה של 6 ימים רצופים ותינתן כל 4 חודשים אלא אם קצין בתקן סגן אלוף אישר לצבור אותה בשל פעילות מבצעית או דרישות שירות שלא מאפשרות הענקת החופשה במועדה.(ראה "מקרים בטיפול")  
נסיעה בטרמפים 25 .
מצאנו לנכון גם אנו להביא לידיעתך את האיסור לנסוע בטרמפים . צה"ל מפרסם הוראות בעניין זה לעת צרה. הישמרו לכם מאסון.  
אם קיבלת "גימלים" המפקד מחוייב ליישם הוראת הרופא 26 .
למפקד חובה על פי פקודת מטכ"ל 33.0202 לבצע וליישם המלצות רפואיות שניתנו ע"י כל קצין רפואה או ע"י חובש אחראי ביחידה.  
לא ניתן לך טיפול רפואי ראוי או שנמנע ממך הטיפול, 27 .
בחופשתך הראשונה, פנה למתקן רפואי צבאי או לרופא פרטי לקבלת טיפול ותיעוד בכתב בנוסף להגשת תלונה כאמור.  
אם הוגש נגדך כתב אישום בבית דין צבאי 28 .
עורך הדין שמייצג אותך ובהסכמתך, יכול לנהל בשמך משא ומתן עם התביעה לגבי ביטול האישום או הסכמה על מידת העונש.  
אם נעצרת, דע לך שקיימות לך זכויות ובכלל זה הודעה לעו"ד 29 .
רצוי תמיד לערב עו"ד ולדרוש כי תיוצג מייד ובסמוך למעצרך. בעבירות חמורות, שופט יכול להורות לעצרך עד שיסתיים כל הליך המשפט. סמכות מעצר ע"י שוטר היא רק עד 48 שעות.  
למפקד אסור לתת לך הוראה הנוגדת החלטה רפואית 30 .
אם קיבלת "גימלים" או פטור מפעילות, הוראה שלא לכבד ה"גימלים" עלולה להיות הוראה בלתי חוקית ולסכן בריאות. על כן דווח מידית והגש תלונה ללא שיהוי על כך לגורמים המוסמכים או לנו.  
   << קודם   1   2  3  4   5   6   הבא >>