עמוד 2 מתוך 6
הדפסה
כרגע המאגר מכיל 52 טיפים

שימו לב! מומלץ לקרוא בעיון המידע שבאתר. המידע מובא בפירוט ובאופן המאפשר תגובתכם - להבדיל מ"ידיעה חדשותית". 11 .
זאת על מנת שתוכלו להפיק מירב הידע ממידע זה. מומלץ לקוראו במלואו על מנת ללמוד הפרטים לשימושכם למימוש זכויותיכם וחשיפת מחדלים בשירות.  
יידעו אותנו על כל מחדל או פגיעה בזכויות החיילים. פנייתכם במידע שכזה היא בעיננו ערך עליון. 12 .
אנו מאפשרים לכל חייל/ת וכל גולש להגיב באתר על המקרים, המאמרים, הסקר וכד' . זאת בשל חשיבות חופש הביטוי וכדי לאפשר לנו לפעול למניעת אסון וליעול הפיקוח והבקרה בתחום שמירת זכויות החיילים.  
לא ניתן להעמיד חייל לדין משמעתי (סדיר או מילואים) אלא במסגרת צבאית פעילה 13 .
אם מפקדך מבקש להעמיד אותך לדין שלא בבסיס,או ביחידה או במקום בו מבוצעת אותה שעה פעילות צבאית או שהוא אינו בשירות פעיל - דע כי אין סמכות לשפוט אותך.  
אם הגשת תלונה מוצדקת על מפקד או פנית להליך משפטי והוא מתנכל לך בשל סיבה זו 14 .
או מטיל מורא בדרך אחרת בשל כך, או מנסה לשבש את האפשרות כי תתלונן נגדו, רשום ותעד כל פרט שאמר לך, או כל התנהגות רשום תאריך, שמות עדים והעבר אלינו העובדות בצירוף כל הפרטים.  
אין להפנות למדור "שאלות תשובות" שאלות שענינן מקרה אישי רפואי או אחר. 15 .
לשם כך ניתן לפנות אלינו במייל שבאתר. כמו כן, לכל פנייה יש לצרף מייל שלכם ורצוי גם מספר סלולרי ליצירת קשר.  
אם נפגעת במהלך השירות או עקב השירות, 16 .
אתה זכאי לטיפול רפואי במסגרת אגף השיקום במשרד הביטחון ועל חשבון המדינה. דרוש ושמור כל מסמך הנוגע לפגיעה זו.  
אם רוצים לשפוט בדין משמעתי איש מילואים, חובה כי הוא ישפט בזמן שירות פעיל 17 .
סעיף 176 לחוק השיפוט הצבאי מתיר לשפוט איש מילואים בהליך של דין משמעתי בתנאי שהן החייל הנדון והן קצין השיפוט שלו יהיו אותה עת בשירות פעיל.  
פקודת מטכ"ל 33.0101 מחייבת לאפשר לכל חייל שיבקש,לעיין בפקודות והוראות הצבא 18 .
אנו ממליצים לכל חייל לדרוש לעיין בכל הפקודות על מנת לדעת זכויותיו. צה"ל מחוייב להמציא הפקודות וההוראות לעיון החייל ולאפשר מקום וזמן לעיון בהן. דרשו זאת מקציני השלישות ביחידה וחובתם לסייע לדרישה.  
חתימה לשירות בקבע היא זכות ולא חובה 19 .
אף כי זהו תנאי לשרת במקצועות מסויימים, אם המקצוע בו נדרשת לשרת אינו על פי בחירתך ורצונך, זכותך שלא לחתום על שנת קבע או שירות נוסף מעבר לשירות החובה.  
לפי חוק זכויות החולה-1996, ניתן להתלונן על טיפול רפואי לקוי 20 .
החוק מאפשר להתלונן בפני ועדה מיוחדת שתבחן טיב הטיפול שקיבלת ומיומנות הרופא. זכותכם להגיש ערעור והשגה על הטיפול שקיבלתם בפני קרפ"ר.  
   << קודם   1  2  3   4   5   6   הבא >>