הדפסה
כרגע הארכיון מכיל 54 מאמרים (עמוד 5 מתוך 6):

הודעה לכל גולשי האתר !   (1/7/2004)
רומן בריק, עו"ד
היום (ה'), בשעה 15:00, הורה פיקוד משטרת ישראל לעו"ד סמי איליה לחדול לאלתר מהפעיל את אתר "הקשב". משכך הם פני הדברים, הועברו מושכות הניהול עד להחלטה אחרת לידי עו"ד רומן בריק, אשר יחד עם שאר צוות האתר ימשיך בפעילות חשובה זאת למען חיילי צה"ל, ללא כל שינוי במתכונת פעילות האתר - למען חיזוק הדמוקרטיה בישראל.
 
חוקיות הוראה זו וסבירותה ייבחנו בימים הקרובים בערכאות המשפטיות המתאימות. כמו כן, הסוגיות החוקתיות הקריטיות שעולות על הפרק -  ובכלל זה חופש הביטוי והבעת הדיעה של אנשי כוחות הביטחון, וכן זכותם החוקתית לחופש העיסוק, קל וחומר פעילות התנדבותית למען הציבור בזמנם הפנוי ולאחר שעות העבודה - תובאנה על ידינו באמצעות יועצינו המשפטיים להכרעה. אין לנו צל של ספק כי הדבר ישליך מיידית על כל המשרתים הן במשטרה והן בצה"ל.
 
כל מה שרציתם לדעת על הדין המשמעתי בצה"ל - קציני שיפוט ומניעת חופשות !   (21/6/2004)

 
חשוב: - לאור שאלות רבות שקיבלנו בנושא, ליקטנו עבורכם, את הפקודות וההוראות בתחום הדין המשמעתי ודרכי הענישה העיקריות בגין פגיעה במשמעת בצה"ל. מקווים שלא תזדקקו להשתמש בהן, אולם אם כן, תדעו למה הינכם צפויים וכיצד מתנהלים ההליכים.
 
תחילה פקודת מטכ"ל  33.0302 - "הדין המשמעתי". בהמשך (תחת הכותרת "עוד בנושא זה" בסיום המאמר), פקודת מטכ"ל 33.0303 - "דין משמעתי-נוהג וטקס" והוראת הפיקוד העליון 6.0301 - "תגובה פיקודית - מניעת חופשה" וסמכויות קציני השיפוט פ"מ 05.0301.
 
הערה חשובה:
הפקודות מופיעות כפי שפורסמו ע"י צה"ל באתר הרשמי של צה"ל ונכונות למועד הבאתן לפניכם. שימו לב לשינויים ולעדכונים המשפיעים על פקודות מטכ"ל 33.0302 וכן 05.0301 הכלולות במאמר בעקבות תיקון 49 לחש"צ שפורסמו ביום 19.7.04. וכן - בעקבות חוזר מפ"ע 32/04 שנכנס לתוקף ביום 7.11.04 (סמכויות ותפקידי קציני השיפוט המוסמכים להטיל עונשי מחבוש ולאיזו תקופה)(העדכונים הנ"ל במדור זה באתר)
 
יודגש כי הפקודות וההוראה המובאות לעיל, שואבות כוחן מתוך חוק השיפט הצבאי. בכל מקרה של סתירה בין לשון החוק לפקודות אשר הוציא צה"ל - לשון החוק ופרשנות בית המשפט היא הקובעת.
העדר מסוקי כוננות לפינוי בצפון - סיכום פגישה עם האלוף דן חלוץ !   (16/4/2004)
סמי איליה ורומן בריק, עו"ד - 29.4.04
נציגי "הקשב" עו"ד סמי איליה ועו"ד רומן בריק נפגשו ביום ד' 14.4.04 עם האלוף דן חלוץ - מפקדו היוצא של חיל האויר ומי שיכנס בקרוב לתפקיד סגן הרמטכ"ל, בלשכתו בת"א. נושא הפגישה הוא הפסקת פעילות מסוקי הפינוי והחילוץ בצפון הארץ.(ראה פרטים) אנו מביאים לפירסום היום 29.4.04.
האם ההחלטה לבטל כוננות המסוקים סבירה? לשיפוטכם. מומלץ לקרוא בעיון ונשמח לקבל תגובתכם...
 
מחדל מיגון החיילים בצה"ל : ממצאי מבקר המדינה בדוח לשנת 2003 !   (3/4/2004)

דוח 54א של מבקר המדינה פורסם בחודש ספטמבר 2003 . בפרק העוסק בצה"ל בנושא מיגון אישי לחיילים מצביע המבקר על מחדלים בצה"ל ולעיתים על פגמים וליקויים של ממש בכל הקשור להבטחת שלום החיילים במיגון אישי וכלי הרכב .עוד הוברר כי לא נערך דיווח על ליקויים שיאפשר הפקת לקחים.
 
אנו עוסקים בימים אלה בסוגייה זו (ראה "מקרים בטיפול") . יש לציין כי צה"ל השיב רק בכך שבקשתנו בטיפול (ראה בהמשך) ולאחר פניות מספר ואולם טרם קיבלנו תשובה אם הוחל ביישום ממצאי הדוח. עוד יצויין כי אנו מביאים לפניכם את עיקרי הממצאים שבדוח המבקר כלשונם ואולם זהו החלק הגלוי בדוח. אין אנו יכולים להתייחס לחלק החסוי בנושא זה בשל שיקולים של ביטחון המדינה.
 
ואולם,די בנאמר בעיקרי הדוח הגלוי כדי ללמד על המחדלים. חשוב לציין כי ממצאי הדוח הם לאחר חלוף 3 שנים מפרוץ האינתיפאדה וצה"ל עד היום, כ9 חודשים לאחר ממצאים אלה, ובקרוב 4 שנים מאז העימות עם הפלסטינאים טרם יישם הלקחים העולים מהמחדלים שנחשפו בתחום מיגון החיילים. צה"ל טרם הגיב ענינית לפנייתנו.
בג"צ : לא יבוטלו הטבות שכר לחיילים שוטרים ואח' שלמדו בשלוחת "לטביה" !   (18/3/2004)
דגשים ועריכה- סמי איליה, עו"ד
היום (18.3.04) ניתן בבית המשפט העליון אחד מפסקי הדין החשובים ביותר במספר עתירות שהוגשו לבג"צ ע"י חיילי צה"ל, שוטרים, סוהרים ועוד עובדי מדינה לאחר שהמעסיק (צה"ל, משטרה,שב"ס ואחרים) החליטו בעקבות הנחיית הממונה על השכר באוצר, שלא להכיר בתואר אקדמי של אלה שלמדו בשלוחת אוניברסיטת "לטביה" בישראל ולפיכך נמנעה הזכות מאוכלוסייה גדולה של מאות רבות של עובדי כוחות הביטחון לקבל תוספת לשכר בגין היותם בעלי תואר אקדמי או לקבל תפקיד הדורש תואר שכזה.
 
בג"צ בהרכב שופטים בראשות כב' השופט תאודור אור (אשר פורש היום לגמלאות) הורה לאוצר ולכל הגופים המנויים להכיר בתואר של אונ' "לטביה" כתואר לכל דבר ולהעניק הטבות שכר ולהכיר בבעלי תואר זה כמי שבידו תואר אקדמי. אנו מביאים לידיעתכם קטעים נבחרים מפסק הדין כאן...מומלץ לקרוא הקטעים החשובים והמסר שבפסק הדין...
השופטת הצבאית שזכויות האדם, החייל ומשפחתו הפכו ללחם חוקה!   (5/3/2004)
סמי איליה, עו"ד - עם פרישתה של השופטת דליה דורנר מכס המשפט
מעט מקרב חיילי צה"ל מודעים כי חלק מהזכויות החשובות ביותר המוענקות להם כיום, חייבים הם לשופטת אמיצה ועצמאית אשר פסיקותיה אם כשופטת בהרכב שופטים ואם בראש ההרכב הצעידו את צה"ל אל פתחה של המהפכה החוקתית - או אם תרצו - אל ההכרה כי זכויות יסוד של האדם חלות על החייל ומלוות אותו גם בשירותו הצבאי.
 
כב' השופטת דליה דורנר פרשה ביום 3.3.04 מכס בית המשפט העליון. פסק הדין האחרון אותו כתבה ביום פרישתה בהרכב נכבד של 11 שופטי בית המשפט העליון בשבתו כבג"צ(5432/03), לא נגע לצה"ל, אולם המסר שבו בדבר חופש הביטוי ודרישת המידתיות לפגיעה בזכות יסוד של האדם משתרע על כל מוסדות המדינה ובכלל זה צה"ל.
 
סברתי שעם פרישתה, ראוי לסקור ובקצרה למענכם החיילים מספר דוגמאות מתוך פסקי הדין הנבחרים בעשור האחרון אשר יש בהם כדי להוות אבן דרך חוקתית ואשר השפיעו גם על זכויות החיילים בצה"ל. מומלץ לקרוא ולדעת למקרה שתיפגע זכות מזכויותיכם.
לאור הגשת אישום בגין מותם של גיא גמליאלי ואהוד שניאור ז"ל !   (14/2/2004)
סמי איליה, עו"ד
כתב אישום הוגש בגין גרימת מוות ברשלנות כנגד קצין בדרגת סגן בפרשת מותו של טור' גיא גמליאלי ז"ל אשר טבע בנהר הירדן ביום 20.4.03 (ראה פרטים). כתב אישום אחר הוגש כנגד שני מ"כ - האחד בגין גרימת מוות ברשלנות – והאחר בגין התעללות בפרשת מותו של טור' אהוד שניאור ז"ל בחודש אוגוסט 2002 .(ראה פרטים). נאמר ככבר עתה : הנאשמים כל עוד לא הורשעו, עומדת להם חזקת החפות. פרט להיבט המשפטי, יש בכך גם לחזק האמון במערכת מצד הורי החיילים.
 
הקמת "הקשב!" תכליתה כל כולה למנוע כותרות כגון אלו . מי שימצא אשם, לא זו בלבד שיאלץ להתמודד עם תוצאות מעשיו/מחדליו אשר הביאו לקיפוח חיים של חייליו. הוא גם חייב להפנים את ההיבט המוסרי של פגיעה בשני ערכים חשובים - בשמירת חייהם של פקודיו אשר הופקדו בידיו כנאמן מחד ובהשלכות המעשים על אמון ותדמית הצבא, שהוא ערך ונכס לאומי בעל חשיבות עליונה מאידך. ליבנו עם המשפחות השכולות.
בשורה לחייל: הכנסת מקימה שדולה למען חיילי החובה בצה"ל !   (9/1/2004)

אנו מביאים כאן בלעדית בשורה לכל חיילי החובה בצה"ל. לאחר למעלה מחמישים שנה , הוחלט להקים שדולה בכנסת למען החיילים. בראש השדולה יעמדו חברי הכנסת דני יתום (עבודה) ומלי פולישוק-בלוך (שינוי).
 
השדולה תחל עבודתה ביום ג' 20.01.2004 בישיבת פתיחה בכנסת וישתתפו בה נציגי הורי חיילים בשירות חובה ונציגי גופים שונים המטפלים בחיילי חובה. עו"ד סמי איליה זומן להשתתף השתתפות פעילה במסגרת שדולה זו. נשמח כי תפנו אלינו נושאים לטיפול.
 
המטרה : לסייע לחיילי החובה בצה"ל ולמשפחותיהם בשמירת זכויות החיילים, תנאי שירותם ולמצוא פתרון הולם לבעיות שלא נמצא להן פתרון במסגרת צה"ל.
הצעת רפורמה בדין המשמעתי בצה"ל – מידע ראשוני לחייל !   (31/10/2003)
עו"ד סמי איליה
 היום הותר לפירסום - תוך זמן קצר - רפורמה בדין המשמעתי בצה"ל. עונש מחבוש רק עד 21 יום ורק סגן אלוף יהיה רשאי להטיל. כמו כן ינתן בידיו של כל חייל עותק של גליון המשפט בתום הדיון ויודיע לו קצין השיפוט על זכותו לערר על פסק הדין . כמו כן הדיון בערר יערך בנוכחות החייל. בקרוב עם אישור הרפורמה, יקבל כל חייל דפי מידע.
הינו אומרים שכדאי לחכות, אך הרפורמה לא פתרה הבעייה הבסיסית, שבדין המשמעתי המאפשרת למפקדים, סמכות לשלול חירותו של חייל.
לאור ההתפתחויות, צוות "הקשב!" לא יפרסם המאמר שתוכנן במקור עד שתצאנה הפקודות החדשות ואז נביא המידע המעודכן והמלא לידיעת החיילים.
אתר "הקשב" במקום הראשון ברשת לשנת 2003 בתחום החברתי בישראל !   (18/10/2003)

אנו מודים מקרב הלב לכל הגולשים שבחרו בנו לאתר הנבחר בתחרות הכלל ארצית בתחום "פעילות חברתית" במסגרת משאל האתרים המועדפים בישראל לשנת 2003 שיזם וערך אתר ynet בשיתוף הירחון "נט מגזין". כמי שלא עמד בידנו הזמן להציג מועמדות כלשהי, אנו מודים - הצלחתם להפתיע אותנו.
   << קודם   1   2   3   4  5  6   הבא >>