כתובתו של עמוד זה באינטרנט:   http://www.hakshev.co.il/item.asp?type=2&NewsID=85

מאמרים נוספים

חשיפה - הצעת חוק: רופאים ומטפלים רשלניים יעמדו לדין משמעתי ! (31/10/2005)
הצעת חוק מהפכנית הוגשה על שלחן הכנסת לאישור בחודש יולי האחרון. מדובר בהצעת חוק הרופאים (הליכי בדיקת תלונות ואמצעי משמעת) – 2005. הצעת חוק זו שבאה מטעם המדינה מודיעה על הקמת כתובת לציבור להתלונן על התנהגות רופאים ומטפלים (כהגדרתם בחוק זכויות החולה-1996 (לחץ כאן על "דפי מידע") – וכן - מנגנון של בדיקת התלונות בצד הקמת בית דין למשמעת שבו ניתן יהיה להעמיד לדין רופאים וצוותי רפואה שחרגו מחובתם על פי דין או התרשלו כלפי מטופלים.
 
עם אישורו של חוק זה, יחול הוא גם על רופאים וצוותי רפואה בשירות פעיל בצה"ל. יחודו בכך כי לראשונה במדינת ישראל מוקם מוסד רשמי לטיפול בתלונות ובצידו מנגנון משפטי הכולל רשימת עבירות והליך של דין משמעתי. הציבור ובכלל זה חיילי צה"ל יוכלו להגיש תלונות ומשאלו יתבררו כצודקות – יביא הדבר גם לפתיחת הליך של דין משמעתי.
מייד עם כניסתו לתוקף של החוק, נביא לידיעתכם עוד מידע שימושי וכמובן את עיקרי החוק ...

תגובות:
הגיע הזמן שנדע על עצמנו כל מה שחושבים עלינו בצבא
(אליהו כהן 29/3/2006)
1.
הוסף תגובה