כתובתו של עמוד זה באינטרנט:   http://www.hakshev.co.il/item.asp?type=2&NewsID=110

מאמרים נוספים

כ3000 פונים ביממה האחרונה לאתר "הקשב" ולדף המשרד !! (21/5/2014)
עו"ד סמי איליה

הנה מעט מהדוגמאות חיילים קציני והורים -

- "כל הכבוד שהדאגה לחיילים לא העבירה אותכם על דעתכם ואתם יוצאים נגד תופעת הפירסום למרד בצבא"

- אני כאמא לחייל שוכנעתי שיש לנתק כל קשר עם כל המתנחלים בזכות הפירסום על נושא הפינוי. בני ביחידה קרבית וכל המחלקה שלו חושבת שיש להעביר את אלו שמציגים עצמם כלוחמים ברשת לשירות בקרייה שלא יפריעו לציבור כולו..."

- אמא של חייל שסייענו לו באמצעות "הקשב" : בזמן שאתה נלחמת כדי לעשות צדק לבני אחרים באינטרנט הורסים את המדינה על גב החיילים..."

- אני מ"פ בגדוד לוחם של חי"ר ונגאל מהשיטה לדרבן חיילים לוחמים למרוד בצבא. אם אמצא אחד כזה אעשה הכל להטיסו מהפלוגה..."

- "אני לוחם בגולני 8 חודשים בצה"ל ואני וחברים נפנה בשמחה גם את אלה הקוראים לעצמם קרביים שיסרבו פקודה חזרה אל האזרחות..."

- אב של חייל לוחם : מה לא עושים בשביל רייטינג. ככה זה המיעוט בעם שלא מצליח לשכנע אף אחד בהזיות שלו לארץ ישראל השלמה ולא מעניין אותו מעתיד המדינה מה הפלא שלא מטריד אותו להרוס הצבא. אז מצאו אלה כמה אתרים קיקיונים העובדים בשבילם והפכו אותם לשופר..."

- אמא של חייל : רק אצל היהודים בשביל סקופ מוכנים להחריב את הצבא מבפנים...

- לוחם מג"ב : אלה שמכים חיילים ומסכנים אותם יעשו הכל שלא ישאר זכר מהצבא או המשטרה כדי שימשיכו לדרדר את המצב..."

אז מי אמר שיש מחאה ? בפורטלים החדשותיים הרציניים לא נענים לפירסום שאינו חדשותי , באתר "הקשב" הודענו לחיילים רבים שלא נפרסם . אפילו ב"חדרי חדרים" הפירסום לא היה משהו....

אז אלה החושבים שהמחאה תעזור - ואני אומר לכם שהיא לא כי לאתר "הקשב" הגיעו פניות לסייע משפטית שלא להדיח חיילים - לראייה שפה גדול או זרימה עם הזרם אינם מעידים על רצון אמיתי לסרב פקודה.

אלה שכן יסרבו או יקראו למרד בשעת מבחן, ישלמו מחיר גבוה מאוד וזו המדיניות - לא רק בהדחה.

אשר על כן אני מציע למי שמעודד סירובי פקודה ועקב כך פגיעה בשלמות הצבא להיות מספיק אמיצים להסתכל לאותם חיילים שיתפסו ועלולים להישלח לכלא על המרדה לכמה שנות מאסר בעיניים ולומר להם :

"אני אחראי לרוח הגבית למחאה , לגורלך ולנזק לצה"ל"

וכשימצא אחד כזה שלא נגוע בפנאטיות משיחית, נדע כולנו כי האשמה לא בחיילים אלא באלה שמצאו פירצה להפוך את לוחמי וחיילי צה"ל לכלי משחק, להעסיקם במלחמות היהודים שמחוץ לצה"ל במקום שאלה יתמקדו בשמירה על כולנו מאוחדים ליום מבחן לאוייב מבחוץ


תגובות:
1
((select convert(int,CHAR(65))) 14/5/2021)
1.
1
(FRxmbpPi'));select pg_sleep(4) 14/5/2021)
2.
1
(glyfpvgd 14/5/2021)
3.
1
(glyfpvgd 14/5/2021)
4.
1
(1'" 14/5/2021)
5.
1
(\ 14/5/2021)
6.
1
(1 14/5/2021)
7.
1
(@@VnKKS 14/5/2021)
8.
1
(JyI= 14/5/2021)
9.
1
(glyfpvgd 14/5/2021)
10.
1
(נ''נ"" 14/5/2021)
11.
1
(glyfpvgd 14/5/2021)
12.
1
(yqonhioc 14/5/2021)
13.
1
(yqonhioc 14/5/2021)
14.
55i831na
(yqonhioc 14/5/2021)
15.
-1 OR 2+567-567-1=0+0+0+1 --
(yqonhioc 14/5/2021)
16.
-1 OR 2+983-983-1=0+0+0+1
(yqonhioc 14/5/2021)
17.
-1' OR 2+829-829-1=0+0+0+1 --
(yqonhioc 14/5/2021)
18.
-1' OR 2+483-483-1=0+0+0+1 or 'lVIteBG8'='
(yqonhioc 14/5/2021)
19.
-1" OR 2+420-420-1=0+0+0+1 --
(yqonhioc 14/5/2021)
20.
-1); waitfor delay '0:0:4' --
(yqonhioc 14/5/2021)
21.
1
(¿'¿" 14/5/2021)
22.
¿'¿"
(glyfpvgd 14/5/2021)
23.
1
(xfmxrwri 14/5/2021)
24.
1
(yqonhioc 14/5/2021)
25.
1
(yqonhioc 14/5/2021)
26.
1
(glyfpvgd 14/5/2021)
27.
1
(glyfpvgd 14/5/2021)
28.
1'"
(glyfpvgd 14/5/2021)
29.
\
(glyfpvgd 14/5/2021)
30.
1
(glyfpvgd 14/5/2021)
31.
1
(glyfpvgd 14/5/2021)
32.
JyI=
(glyfpvgd 14/5/2021)
33.
-1)); waitfor delay '0:0:8' --
(yqonhioc 14/5/2021)
34.
נ''נ""
(glyfpvgd 14/5/2021)
35.
1
(yqonhioc 14/5/2021)
36.
(select convert(int,CHAR(65)))
(glyfpvgd 14/5/2021)
37.
1
(yqonhioc 14/5/2021)
38.
1
(glyfpvgd 14/5/2021)
39.
1
(glyfpvgd 14/5/2021)
40.
1
(glyfpvgd 14/5/2021)
41.
1
(glyfpvgd 14/5/2021)
42.
1
(glyfpvgd 14/5/2021)
43.
@@fXfpO
(glyfpvgd 14/5/2021)
44.
1
(-1' OR 2+85-85-1=0+0+0+1 or 'C 14/5/2021)
45.
-1; waitfor delay '0:0:12' --
(yqonhioc 14/5/2021)
46.
1
(yqonhioc 14/5/2021)
47.
1
(yqonhioc 14/5/2021)
48.
1
(yqonhioc 14/5/2021)
49.
1
(yqonhioc 14/5/2021)
50.
1
(yqonhioc 14/5/2021)
51.
1
(i1v27o3q 14/5/2021)
52.
1
(-1 OR 2+134-134-1=0+0+0+1 -- 14/5/2021)
53.
1
(yqonhioc 14/5/2021)
54.
1
(-1' OR 2+540-540-1=0+0+0+1 -- 14/5/2021)
55.
1
(yqonhioc 14/5/2021)
56.
1
(-1" OR 2+806-806-1=0+0+0+1 -- 14/5/2021)
57.
1
(if(now()=sysdate(),sleep(8),0) 14/5/2021)
58.
1
((select(0)from(select(sleep(12 14/5/2021)
59.
1
(1 waitfor delay '0:0:12' -- 14/5/2021)
60.
1
(EvUxzPhr'; waitfor delay '0:0: 14/5/2021)
61.
1
(CA4hnQLX'); waitfor delay '0:0 14/5/2021)
62.
1
(Ay4vkPLc')); waitfor delay '0: 14/5/2021)
63.
1
(6WRPllxy';select pg_sleep(8); 14/5/2021)
64.
1
(cTg9PMPh');select pg_sleep(12) 14/5/2021)
65.
1
(-1 OR 2+462-462-1=0+0+0+1 14/5/2021)
66.
1
(yqonhioc 14/5/2021)
67.
uAMZ5PaW'; waitfor delay '0:0:4' --
(yqonhioc 14/5/2021)
68.
S7FlaGRb'); waitfor delay '0:0:8' --
(yqonhioc 14/5/2021)
69.
5Xq6QJn9')); waitfor delay '0:0:12' --
(yqonhioc 14/5/2021)
70.
-1;select pg_sleep(4); --
(yqonhioc 14/5/2021)
71.
-1);select pg_sleep(8); --
(yqonhioc 14/5/2021)
72.
-1));select pg_sleep(12); --
(yqonhioc 14/5/2021)
73.
dbGsEDQN';select pg_sleep(12); --
(yqonhioc 14/5/2021)
74.
1
(yqonhioc 14/5/2021)
75.
SW8nx9iT'));select pg_sleep(8); --
(yqonhioc 14/5/2021)
76.
1 waitfor delay '0:0:12' --
(yqonhioc 14/5/2021)
77.
1
(yqonhioc 14/5/2021)
78.
1
(yqonhioc 14/5/2021)
79.
1
(yqonhioc 14/5/2021)
80.
1
(yqonhioc 14/5/2021)
81.
1
(yqonhioc 14/5/2021)
82.
1
(yqonhioc 14/5/2021)
83.
1
(yqonhioc 14/5/2021)
84.
1
(yqonhioc 14/5/2021)
85.
1
(yqonhioc 14/5/2021)
86.
1
(yqonhioc 14/5/2021)
87.
QxQi1MkI');select pg_sleep(4); --
(yqonhioc 14/5/2021)
88.
הבן שלי נשלח לשרת בבית אל ברמאללה. הוא בן יחיד , שלחתי מכתבים .הוא עבר קורס משק לוגיסטיקה בצריפין ומשם שלחו אותו לבית אל רמאללה. האם הוא יכול לבקש סיפוח ומיון מחדש. אם אני מצרפת מסמכים רפואיים שלי ועל היותו בן יחיד ?
(אריאלה 18/4/2015)
89.
אבא של לוחם בכפיר..איך מג"ד יכול לרתק חייל ל 28 יום להוציא אותו מסד"ק קו ולשלוח אותו לריצוי הריתוק לעבודת רס"ר לכול התקופה.כול זה בעברה ראשונה על תספורת ובכלל.איזה חייל הוא רוצה שיחזור לו.החייל כבר שנתיים וחצי לוחם.
(יגאל 18/1/2015)
90.
כל המדינה הזו לאבדון אנחנו הורסים כל חלקה טובה
(יובל 22/5/2014)
91.
הוסף תגובה