כתובתו של עמוד זה באינטרנט:   http://www.hakshev.co.il/item.asp?type=1&NewsID=201

ארכיון כל המקרים

פתיחת ערוץ לתלונות על ליקויים שסיכנו חיי חיילים בלחימה בלבנון ! (28/8/2006)

"יש חשיבות לחשיפת ליקויים, אחרת אין דרך להביא לתיקונם" – (רב אלוף דן חלוץ בראיון לערוץ 10 21.7.06).
 
"אור השמש הוא המחטא הטוב ביותר" - שופטי בג"צ בסדרת עתירות שנושאן שקיפות.
ואנו מוסיפים : יש לקדם מטרה זו של הרמטכ"ל - תיקון הליקויים - יש להביא כוונה זו לידיעת החיילים כדי לסייע בהשגתה.
 
אנו מבקשים להיות קשובים לכלל החיילים בסדיר ומילואים אשר השתתפו בלחימה בלבנון ונתקלו בליקויים אשר היה בהם לסכן חיי החיילים ו/או שלומם שלא כתוצאה מפעילות לחימה. אנו נעשה להביא לטיפול ומעקב לשם תיקון הליקויים. עוד פרטים ודרכי הפנייה וכן מהם הנושאים כאן בהמשך.
 
למען הסר ספק, נדגיש כבר עתה כי לא תתקבלנה פניות בעלות זיקה או אופי פוליטי. האתר איננו שותף לכל מחאה שהיא ואין האתר שם עצמו במקום כל ועדת בדיקה שתוקם ע"י מוסדות המדינה. מטרתנו לעשות לתיקון הליקויים כפי שיפורט ולוודא כי נצמצם סיכון שלום החיילים.
 
מאז הקמתו של האתר לפני שלוש שנים, הטיפול בקידום נושא מיגון החיילים וכלי הרק"מ הפך ליעד המרכזי בפעילותנו למען החיילים(לחץ כאן - וכאן לרשימה החלקית). עורכי הדין סמי איליה, רומן בריק יחד עם צוות האתר ובשיתוף ויוזמה של פורום חיילי המילואים (פורום החפ"שים) תרמו למעקב מבקר המדינה אחרי נושא זה, אשר נדון גם בהשתתפותנו בועדה לביקורת המדינה של הכנסת (לחץ לפרטים). המלחמה האחרונה בלבנון הוכיחה כי נהגנו נכון, אף כי נדהמנו מהיקף חוסרים במיגון אישי לחיילים ולכלי הרכב הקרבי בלחימה (טנקים,נגמ"שים ועוד).
 
פנייתכם אלינו חשובה עד מאוד כדי להביא לתיקון הליקויים. במשרד מבקר המדינה עוסקים בימים אלה על הקמת צוותים לבדיקת האירועים בהקשר למלחמה ובכלל זה הליקויים בצה"ל – לשם אנו מכוונים ואנו מתכוונים ליזום פגישה עם מבקר המדינה בנושא הליקויים שעליהם תצביעו בפניותיכם אלינו. דעתנו היא כי לא קיים בצה"ל מנגנון פיקוח על יישום ממצאים וביצוע המסקנות ומכאן הבסיס להולדת המחדלים.


במסגרת טיפולנו בנושא חשוב זה, הובאו בפני המבקר ובפני ועדת הכנסת נתונים שעלו מפניות בשטח, חיילים העידו ולבסוף הצלחנו לשכנע את המבקר והועדה כי הליקויים לא תוקנו. מבקר המדינה קבע לפני חודשים אחדים כי נתגלו סתירות בין ממצאיו זו השנה השלישית לגירסת הצבא באשר לתיקון הליקויים (לחץ לציטוט מהדוח). לא זכור נושא בו עסק מבקר המדינה במעקב לתיקון ליקויים כמו במקרה זה. עם או בלי קשר לכך, מי שהיה אחראי על נושא מיגון החיילים בצה"ל – מפקד זרוע היבשה האלוף יפתח רון-טל פרש מצה"ל סמוך לפירסום ממצאי המבקר בעניין הסתירה בין גירסתו בשם צה"ל לממצאי הביקורת (ראה הפרטים)
 
מי רשאי להפנות פנייה באשר למידע על ליקויים :
 
כל חייל בשירות סדיר ומילואים בעבר ובהווה בכל חזית ובעת הלחימה בלבנון וכל אדם שיש בידו מידע שיכול להצביע על ליקוי בכדי לסייע לתיקון הליקויים.
 
אופן הפנייה אלינו :
 
מטרת הפנייה היא למען הסקת המסקנות , לשם תיקון הליקויים. הפנייה אלינו תיעשה באמצעות הדואר האלקטרוני באתר בלבד ולא בכל דרך אחרת מטעמים של ביטחון מידע.
 
תוכן הפנייה יהיה אמת ויסתמך ככל שניתן על עובדות, רצוי לפי סדר כרונולוגי ויכיל פרטים רבים ככל שניתן , אם יש עדים לציין פרטיהם ובאופן שצוותי הבדיקה אליהם תועבר הפנייה יוכלו לאתר האירוע ולבצע בדיקה יסודית בכדי להגיע לממצאים אמיתיים ולמסקנות נכונות.
 
אף כי אין הדבר תנאי למשלוח הפנייה, רצוי מאוד כי ימסר שם הפונה ודרך ליצירת קשר עימו להבהרות נוספות באם ידרשו . לאור דבריו של הרמטכ"ל המצולמים, אף הוא רואה בהצבעה על ליקוי חשיבות לתיקון הטעון תיקון, לכן סבורים אנו כי גם הצבא בעל עניין בתיקון הליקויים.
 
נושאי הפנייה :
 
ראשית – מה לא : - לא תתקבל ולא נטפל בפנייה שיש בה כדי ולו חשד להיותה בעלת אופי פוליטי או שיש בה משום בקשה ליצור או דרישה להעביר מסר של  מחאה או התלהמות ו/או שיש בה כדי להאשים או להכפיש אדם או גוף או מכילה דברי התלהמות כנגד פלוני . זו אינה כלל מטרתנו. אנו עוסקים במהות - כאמור, המטרה היא להביא לידי הסקת המסקנות הנדרשות מתוך דאגה לחיי החיילים ולשלומם כעת ולוודא כי יתוקנו הליקויים במהרה, שמא חלילה - ידרש צה"ל למצב של מלחמה בעתיד.
 
נדגיש ש: אמנם אין בידינו כל סמכויות לנקוט בהליכים כלשהם זולת לדאוג להבאת הנושאים לידיעת גוף מוסמך לשם טיפול ראוי בפניות והסקת מסקנות אך עם זאת, מבקר המדינה הינו בעל הסמכות להמליץ על נקיטת אמצעים כנגד אדם או גוף במקרה וממצאיו כתוצאה מבירור ובדיקת פנייה זו או אחרת יחייבו זאת.
 
ניתן לפנות בנושאים הבאים : סיכון חיים ושלומם של חיילים שלא כתוצאה מפעילות לחימה עם האוייב .
 
לדוגמא נושאים שיובאו לטיפול : חוסר במזון, במיים, חוסר בציוד רפואי ו/או ליקויים בטיפול רפואי ו/או פינוי, חוסר באמצעי מיגון אישיים ומחלקתיים, חוסר מיגון רק"מ, חוסר במפות ו/או תצ"א ובכלי עזר למימוש המשימה , העדר ציוד או נשק, התננהגות מפקדים כלפי הפקודים, חוסר דאגה לפרט, שימוש לרעה בסמכות, חשד לסיכון חיים שלא לצורך, חוסר זהירות ו/או הקפדה על פקודות ונוהלים וכן כל נושא אחר שהינו משיק לאמור או בתחום שיש בו משום פגיעה בשלום החיילים.
 
לסיכום :
 
פניות חיילים הביאו בעבר לבדיקה רצינית של מבקר המדינה ולהטלת חובה על צה"ל לתיקון הליקויים. כמו כולם גם אנו הופתענו מהיקף בעיית המיגון למשל, בעוד סבורים הינו כי הבעייה הינה באיזורי הלחימה באיו"ש בלבד. המלחמה האחרונה פרצה לפני שצה"ל הספיק לבצע הנחיות המבקר, אולם חשיבות רבה יש להביא לתיקון הליקויים לקראת העתיד.
 
אכן המלחמה תמה ואלפי חיילי המילואים פשטו את מדיהם ושבו אל ביתם. גם חיילי הסדיר שבו לפעילות "שגרתית". ואולם בלעדיכם, לא ניתן יהיה לתקן הדרוש תיקון. מי שבשירות סדיר וינהג באדישות כיום עלול חלילה לחזור למצב בו יחזרו הליקויים בשירות המילואים שלו אם תתרחש לא עלינו מלחמה נוספת בעתיד וכך חייל המילואים שפשט מדיו היה וחלילה יקרא שוב לשירות. אל נשכח גם כי עדיין מצויים חיילי הצבא הסדיר מעבר לגבול בלבנון.
 
על כן, אנא ראו נכונה את החשיבות שבמאמצנו להביא לתיקון הליקויים למען כל אחד מכם החיילים בפרט ולמען צה"ל כולו. אין לנו צבא אחר ויש לעשות זאת למען שיקום הצבא וקדושת חיי חיילינו.

תגובות:
I'm not easily imdsrseep. . . but that's impressing me! :)
(Atif 13/11/2015)
1.
הוסף תגובה